פרויקטים

אנו מבצעים פרויקטים החל משלב הייזום, התכנון, והביצוע ועד לתחזוקה השוטפת

עבור רשויות ,מפעילי תחבורה וחברות ממשלתיות , קמפוסים, חנויות ומרכזי

מסחר ובילוי ועוד.

להלן חלק מהפרויקטים שביצענו.