עמדות יזכור דיגיטליות

עמדת הנצחה דיגיטלית מיועדת לרשויות ואתרי יד לבנים להנצחת זכר הנופלים

העמדה המתאימה להצגת רשימת הנופלים כאשר לכל נופל דף אישי עם תמונה וסיפור חייו ואפשרות להדליק נר זיכרון.

העמדות מיועדות להתקנה בתנאי חוץ או פנים